Fördelarna med en BAS PU utbildning för byggprojekt

Att bli certifierad inom planering och utförande av arbetsmiljö är viktigt för alla som jobbar inom byggbranschen. Genom rätt kurs kan du ta ett större ansvar på byggarbetsplatsen. En god arbetsmiljö är avgörande för säkerheten på en byggarbetsplats. För att säkerställa detta krävs det specialkunskaper som man får genom en specifik kurs. Om du vill utöka din kompetens och förståelse för arbetsmiljöansvar inom byggsektorn, klicka här för mer information.

Att ta sig an en roll som arbetsmiljösamordnare innebär att du koordinerar säkerheten och ser till att alla regler och rutiner följs. Genom utbildningen får du de nödvändiga verktygen för att kunna planera, genomföra och följa upp arbetet på ett säkert sätt. Med rätt utbildning stärks ditt CV, och du blir en värdefull tillgång för arbetsgivare som värdesätter byggarbetsplatssäkerheten högt. Utbildningen går igenom viktiga områden som riskbedömning, projektplanering och arbetsmiljölagstiftning, och den avslutas med ett certifikat som bevisar dina nya kunskaper. Anmälan till en BAS PU utbildning är ett steg mot en mer ansvarsfull och säker arbetsplats. Med denna utbildning kan du bidra till att förebygga olyckor och skapa en bättre arbetsmiljö för alla inom byggbranschen.

Investera i din framtid med BAS PU utbildning

Att genomgå en BAS PU utbildning är inte bara en investering i din personliga utveckling, utan även i byggprojektets framgång. Kunskaperna du förvärvar hjälper till att identifiera risker innan de blir problem och säkerställer att arbetsmiljölagarna efterföljs noggrant. Denna utbildning stärker även din förmåga att skapa en sund och trygg miljö för dina kollegor vilket leder till färre arbetsrelaterade skador och en mer harmonisk arbetsplats.

Med den här typen av kunskapslyft öppnar du dörrar till nya karriärmöjligheter och kan med rätt certifikat visa på en seriös inställning till byggsäkerheten. Byggarbetsmiljösamordnare P/U utbildning ger dig ett kompetensbevis som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, samtidigt som du bidrar till att höja säkerhetsstandarden inom byggbranschen. Att satsa på en sådan här utbildning är alltså ett klokt val både för din karriär och för alla som arbetar i byggsektorn.

Boka in dig på en första hjälpen kurs

Att gå en första hjälpen kurs är inte fel, eftersom med en första hjälpen kurs får du de kunskaper du behöver ha för att kunna rädda liv. En kurs med första hjälpen omfattar ofta:

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker: Genom att förstå de potentiella farorna på din arbetsplats kan du vara bättre förberedd att agera snabbt om en olycka inträffar.
 • L - Livsfarligt läge: Du kommer att lära dig att bedöma om en person befinner sig i en livshotande situation och, om så är fallet, hur du säkert kan flytta personen från detta läge.
 • A - Andning: Att kunna säkra en öppen luftväg och hantera luftvägsstopp är avgörande för att rädda liv.
 • B - Blödning: Utbildningen kommer att inkludera metoder för att stoppa blödningar och minimera blodförlust.
 • C - Chock: Du kommer att lära dig att förebygga och hantera cirkulationssvikt hos en skadad person.
 • Först på olycksplats: Du kommer att förstå hur du effektivt kan prioritera och agera på en olycksplats för att maximera hjälpen till skadade personer.
 • Förbandsutrustning och dess användning: Utbildningen kommer att täcka hur olika typer av förbandsutrustning fungerar och ditt ansvar i att använda dem korrekt.

Förutom att gå en första hjälpen kurs kan det även vara mycket värdefullt att gå en HLR-kurs. Detta ger dig de nödvändiga färdigheterna för att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp eller andningsproblem.

Kurs med första hjälpen

Du som vill boka in dig på en första hjälpen kurs samt även en HLR kurs, du kan vända dig till via J.S Sjukvårdsutbildning. Du kan läsa mer om deras kurser på deras hemsida.

Gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn

En fallskyddsutbildning i Oskarshamn kan vara bra att gå, om du ofta arbetar på höga höjder. Du kan gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn via Windings. Denna utbildning är ett måste om du ska jobba på höga höjder. Utbildningen ger dig rätt kunskaper samt att den ökar säkerheten, leder till färre olyckor samt ger en förbättrad effektivitet på arbetsplatsen.

Windings utbildning i fallskydd börjar med teori och avslutas med praktiska övningar. I de praktiska övningarna får du bland annat öva på firning samt att rädda andra personer. Kursen upplägg:

 • Varför behövs fallskydd?
 • Fallskyddsutrustning och hur den används
 • Om olyckan ändå händer
 • Din riskbedömning innan höjdarbete.
 • Praktisk firning inkl. räddning.

Runt om på arbetsplatser är det idag dessvärre vanligt med fallolyckor, men dessa kan minskas genom att fler går denna kurs. Så det kan vara en god idé att anmäla dig till denna utbildning.

I Oskarshamn kan du gå en fallskyddsutbildning

Du bör gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn om du arbetar på hög höjd. Det är ett måste att arbeta på ett säkert sätt, med rätt utrustning samt även ha koll på vilka risker som finns. En fallskyddsutbildning måste vara enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Windings utbildning utgår från arbetsmiljöföreskrifterna AFS 1981:14.

Bir du i Oskarshamn eller i Småland, så kan du alltså boka in dig på denna utbildning. Sedan så har Windings även andra bra kurser och utbildningar. Bland annat truckutbildning, liftutbildning, brandfarliga arbeten och en massa mer. Det är inte fel att gå en eller flera säkerhetsutbildningar. Det så att du kan jobba på ett säkert sätt, varje dag.