Boka in dig på en första hjälpen kurs

Att gå en första hjälpen kurs är inte fel, eftersom med en första hjälpen kurs får du de kunskaper du behöver ha för att kunna rädda liv. En kurs med första hjälpen omfattar ofta:

  • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker: Genom att förstå de potentiella farorna på din arbetsplats kan du vara bättre förberedd att agera snabbt om en olycka inträffar.
  • L - Livsfarligt läge: Du kommer att lära dig att bedöma om en person befinner sig i en livshotande situation och, om så är fallet, hur du säkert kan flytta personen från detta läge.
  • A - Andning: Att kunna säkra en öppen luftväg och hantera luftvägsstopp är avgörande för att rädda liv.
  • B - Blödning: Utbildningen kommer att inkludera metoder för att stoppa blödningar och minimera blodförlust.
  • C - Chock: Du kommer att lära dig att förebygga och hantera cirkulationssvikt hos en skadad person.
  • Först på olycksplats: Du kommer att förstå hur du effektivt kan prioritera och agera på en olycksplats för att maximera hjälpen till skadade personer.
  • Förbandsutrustning och dess användning: Utbildningen kommer att täcka hur olika typer av förbandsutrustning fungerar och ditt ansvar i att använda dem korrekt.

Förutom att gå en första hjälpen kurs kan det även vara mycket värdefullt att gå en HLR-kurs. Detta ger dig de nödvändiga färdigheterna för att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp eller andningsproblem.

Kurs med första hjälpen

Du som vill boka in dig på en första hjälpen kurs samt även en HLR kurs, du kan vända dig till via J.S Sjukvårdsutbildning. Du kan läsa mer om deras kurser på deras hemsida.