Gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn

En fallskyddsutbildning i Oskarshamn kan vara bra att gå, om du ofta arbetar på höga höjder. Du kan gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn via Windings. Denna utbildning är ett måste om du ska jobba på höga höjder. Utbildningen ger dig rätt kunskaper samt att den ökar säkerheten, leder till färre olyckor samt ger en förbättrad effektivitet på arbetsplatsen.

Windings utbildning i fallskydd börjar med teori och avslutas med praktiska övningar. I de praktiska övningarna får du bland annat öva på firning samt att rädda andra personer. Kursen upplägg:

  • Varför behövs fallskydd?
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Om olyckan ändå händer
  • Din riskbedömning innan höjdarbete.
  • Praktisk firning inkl. räddning.

Runt om på arbetsplatser är det idag dessvärre vanligt med fallolyckor, men dessa kan minskas genom att fler går denna kurs. Så det kan vara en god idé att anmäla dig till denna utbildning.

I Oskarshamn kan du gå en fallskyddsutbildning

Du bör gå en fallskyddsutbildning i Oskarshamn om du arbetar på hög höjd. Det är ett måste att arbeta på ett säkert sätt, med rätt utrustning samt även ha koll på vilka risker som finns. En fallskyddsutbildning måste vara enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Windings utbildning utgår från arbetsmiljöföreskrifterna AFS 1981:14.

Bir du i Oskarshamn eller i Småland, så kan du alltså boka in dig på denna utbildning. Sedan så har Windings även andra bra kurser och utbildningar. Bland annat truckutbildning, liftutbildning, brandfarliga arbeten och en massa mer. Det är inte fel att gå en eller flera säkerhetsutbildningar. Det så att du kan jobba på ett säkert sätt, varje dag.